The Boston virtual solution
Image default
Business / Marketing and Advertising

Prijs, promotie, product en plaats

De marketingmix bestaat uit een aantal onderdelen, ook wel de 4p’s genoemd. Deze bestaat uit de prijs, de promotie, het product en de plaats. Misschien heb je er al wel eens van gehoord, maar misschien ook niet. Toch is de marketingmix of de 4P’s een veel gebruikt begrip in de marketing wereld. De marketingmix is namelijk een strategische combinatie van verschillende instrumenten met als doel om een positie op de markt te verwerven of om de concurrentiepositie van een onderneming te vergroten.

Waarvoor staan de 4P’s?
Zoals net ook al kort werd verteld staan de 4P’s voor prijs, product, promotie en plaats. Dit zijn de 4 onderdelen waarmee je de marketing mix correct kunt invullen. Maar wat houdt het nou eigenlijk precies in?

De prijs:
Hierbij gaat het om de prijs of het prijsbeleid. Het gaat hierbij niet alleen om de verkoopprijs van een product of dienst, nee er wordt ook gekeken naar betaalmethodes, of eventuele kortingen die gegeven kunnen worden. Wat is het prijssegment? Welke prijs heeft de doelgroep voor dit product/deze dienst over?

Het product:
Denk hierbij voornamelijk aan de eigenschappen van het product. Maar ook het imago, de identiteit, de verpakking en de merknamen spelen hierbij een rol. Wat is de functie van het product? Wordt het product in verschillende varianten aangeboden? Zijn er eventueel nog accessoires bij het product?

De plaats:
Bij de plaats kun je denken aan de distributie. Mar ook: op welke locatie wordt het product geproduceerd? Waar gaan we dit product opslaan? En hoe zit het met de logistiek?

De promotie:
De een besteed veel aandacht aan promotie, terwijl de ander hier juist erg weinig mee doet. Want, hoe ga je reclame maken? Hoe zit het met PR? Worden er samples/goodies uitgedeeld? En welke opdracht geven we het verkoopteam mee? Dit zijn een aantal voorbeelden die aan bod kunnen komen wanneer je het hebt over de promotie.

http://www.siege-marketing.nl/