The Boston virtual solution
Image default
Business / Marketing and Advertising

6ps marketingmix

6ps

Een onderneming richt zich op een bepaalde branche of sector. Binnen zo’n bepaalde sector is er vaak een productschap of een bedrijfschap.
Productschap komt voor in de landbouw, tuinbouw, veeteelt en visserij. Productschap is geconcentreerd op één soort materie. Een bedrijfschap wordt opgezet door werkgevers- en werknemersorganisaties en deze is gefocust op één branche.

Segmentatie

Een omschreven markt of branche is dikwijls op te delen in marktsegmenten. De markt wordt in segmenten verdeelt op bijvoorbeeld grondslag van prijsgehalte. Dit vertaalt zich in een laag, gemiddeld en hoog prijsgehalte. Het bedrijf zal het artikel en andere belangrijke zaken aan moeten passen aan het prijsgehalte waar het zich op richt. Dit kan door middel van de bedrijfsformule te bepalen. Als je hebt besloten op welk marktsegment jij je gaat focussen, stel je bedrijfsformule bijeen. Dit doe je met de 6ps marketingmix.

Product

Onder de eerste p van de 6ps valt het artikel. Een bedrijf verkoopt niet altijd een product en daarom valt een dienst ook in deze categorie van de 6ps. Onder het artikel valt ook de verpakking en de service die erbij geboden wordt. Als ondernemer moet je van tevoren goed nadenken omdat jouw product waarde moet gaan verschaffen aan mogelijke afnemers. Bij het aanbieden van een product begin je met de functie en kenmerken te beschrijven. Daarna komt de verpakking, merknaam, garantie en service. Je omschrijft de instrumentele en expressieve kenmerken van het product. Deze moeten aansluiten bij de doelgroep.
Bij de marketingmix is niet één enkel artikel belangrijk. Het gaat om een breed en diep assortiment aan bieden aan de behoefte van de klant.

Prijs

De tweede in de categorie 6ps is de prijs. Nadat het artikel is opgebouwd ga je de juiste prijs bepalen. Verkoop je een product van een hoge kwaliteit dan moet je er een betrekkelijk hoge prijs voor vragen.
Een rol in de prijs bepalen speelt ook de concurrent. Door internet is het controleerbaar voor de klant. Hoe transparanter de markt des te moeilijker het wordt. Om tot kopen te motiveren is een belangrijk element de kortingsacties. In korte tijd moet de klant een beslissing nemen en zo sneller overgaan tot kopen.

Plaats

Nummer 3 van de 6ps is de plaats. De plaats waar je als ondernemer vestigt is de vestigingsplaats.
Belangrijk is dat de plaats past bij de overige 5 p’s. Een belangrijk element kan zijn de huurprijs of koopprijs van een gebouw. Denk ook aan andere factoren zoals: Voldoende parkeergelegenheid, het bestemmingsplan, de concurrentie, de arbeidsmarkt, veiligheid en de flexibiliteit.

 

Promotie

Vervolgens nummer 4 van de 6ps, de promotie. Het bedrijf kan groter worden door promoten op verschillende manieren. Als hier actief aan gedaan wordt is het van belang dat het afgestemd is op de complete marketingmix. Op deze manier is het makkelijk om promotie te maken.

Personeel

De vijfde in de 6ps is het personeel. Door een goed personeelsbeleid te leiden binnen een bedrijf trek je goed personeel aan. Personeel is een grote factor voor het succes van een onderneming.

Presentatie

En als laatste nummer zes, de presentatie. Een goede presentatie zorgt voor een fijne ervaring bij de consument. Online het product presenteren kan onder andere door middel van: Fotografie, video, en animaties. Een scherp oog voor detail is hier een vereiste.