Content marketing is binnen internet marketing het meest duidelijke onderdeel, qua benaming, dat er is. Vergeleken met augmented marketing of digital marketing is content marketing eenvoudig het onderdeel dat verantwoordelijk is voor de content. Content marketing zou op zijn Nederlands inhoud marketing heten, inhoud in het Engels is content. Content marketing is dus verantwoordelijk voor de complete inhoud (content) van uw website. Content marketing staat vrijwel op zichzelf, natuurlijk moet er rekening gehouden worden met een aantal internet marketing regels en richtlijnen. Dit heeft vrijwel allemaal te maken met on-page zoekmachine optimalisatie (SEO). On-page SEO maakt het noodzakelijk dat de titel, de beschrijving en de headers aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Tevens moet content marketing ook met de SEO on-page richtlijnen rekening houden met het aantal woorden en de zoekbegrippen.

Content marketing voorwaarden

Zoals hierboven staat beschreven staat content marketing vrijwel op zichzelf binnen internet marketing. De SEO on-page voorwaarden worden zo verder toegelicht. Van belang voor een goede website is relevantie. Content marketing moet ervoor zorgen dat de inhoud van de website een dusdanige kwaliteit heeft dat de doelgroep gegrepen wordt, loyaal wordt en anderen (bijvoorbeeld met behulp van social media) informeert over de website. De website moet er dus goed verzorgd uitzien, passend bij zowel het onderwerp als bij de doelgroep en inhoudelijk sterk zijn. Het onderwerp moet zeer goed tot zijn recht komen. Dat vindt niet alleen de doelgroep van belang, maar ook de zoekmachines. Inhoud is voor content marketing de verzameling van lay-out, teksten, afbeeldingen en video´s. Dit geldt van kleur keuzes, lettertype keuzes tot en met hoeveelheid tekst die in beeld gebracht wordt.

Content marketing en on-page SEO

Content marketing moet wel degelijk rekening houden met de SEO on-page richtlijnen, alleen op die manier zullen de zoekmachines de website waarderen en is er een hoge ranking mogelijk. Enkele voorbeelden van SEO on-page richtlijnen waar content marketing rekening mee moet houden zijn de volgende. In de titel van de website is het van belang dat het belangrijkste zoekbegrip geheel vooraan staat en niet langer is dan 50 karakters, de beschrijving (description) moet op een van de eerste posities het belangrijkste zoekbegrip bevatten en eventueel het volgende zoekbegrip ook nog bevatten, de lengte moet niet meer dan 100 karakters zijn e in de headers moet het belangrijkste zoekbegrip ook voorkomen. De tekst moet minimaal 500 woorden (maar hoe meer hoe beter) lang zijn. Het belangrijkste zoekbegrip moet vooraan staan in de 1ste zin en in de 1ste 2 alinea´s moet het 4-5 maal voorkomen. De laatste zijn moet nogmaals het belangrijkste zoekbegrip bevatten. Ongeveer 4% van het aantal woorden moet het belangrijkste zoekbegrip voorkomen. Het is duidelijk dat content marketing vrijwel op zichzelf staat binnen internet marketing, maar deze richtlijnen zijn noodzakelijk.